[в окне Sotis Online]
Натал: New chart (m), 22.04.2021 17:21:35 (+03:00), Мариуполь, UA, 47N05′42, 37E32′29
;<=>?@ABCDEF11G7H8I13J18K17L11M7N8O13P18Q17R|11n3p7q10u11z21x12Rr30o1}18Ry12R{19w27t13s28v23ÏËËÍÏÍÏËËËËÍÏËÏ
n 2°40′51″<
o 0°41′42″@
p 6°44′23″<
q 9°41′47″<
r29°27′53″=
s27° 5′29″E
t12°45′18″E
u10°12′51″<
v22° 8′58″F
w26°48′ 7″D
xR 11°26′ 4″=
yR 11°26′ 4″C
z20°22′59″<
{18°30′11″C
|10°15′32″;
}R 17°55′55″B
G10°14′58″A
H 6° 5′35″B
I 7°14′38″C
J12°41′53″D
K17°12′29″E
L16°32′56″F
M10°14′58″;
N 6° 5′35″<
O 7°14′38″=
P12°41′53″>
Q17°12′29″?
R16°32′56″@