[в окне Sotis Online]
Натал: New chart (m), 31.08.1995 05:35:00 (+09:00), Ангарск, RU, 52N32′12, 103E53′10
Дирекция 1° = 1 год: New chart, 31.08.2022 05:35:00 (+08:00), Ангарск, RU, 52N32′12, 103E53′10
;<=>?@ABCDEFt20{17y25z24n5q7|26p30r23x25o2}3w25s4v21u2520G8H2I4J14K21L20M8N2O4P14Q21R{20y28z27n8q10|29p3r26x28o5}6w28s7v24Ru28Rt23RËËÏËËËËË
n 7° 0′20″@
o 4°24′ 1″B
p 2°19′35″A
q 9°42′47″@
r25° 8′ 3″A
s 6°43′ 3″C
tR 22°27′ 7″F
uR 27° 3′19″D
vR 23° 5′45″D
w27°57′25″B
x27°33′49″A
y27°33′49″;
z26°43′ 0″=
{19°24′39″;
|28°37′52″@
} 5°22′11″B
G19°17′48″?
H 7°17′42″@
I 1° 6′ 2″A
J 3°25′42″B
K13°27′ 1″C
L20°34′25″D
M19°17′48″E
N 7°17′42″F
O 1° 6′ 2″;
P 3°25′42″<
Q13°27′ 1″=
R20°34′25″>
n 4° 0′25″A
o 1°24′ 6″C
p29°19′40″A
q 6°42′52″A
r22° 8′ 8″B
s 3°43′ 8″D
t19°27′12″;
u24° 3′24″E
v20° 5′50″E
w24°57′30″C
x24°33′54″B
y24°33′54″<
z23°43′ 5″>
{16°24′44″<
|25°37′57″A
} 2°22′16″C
G16°17′53″@
H 4°17′47″A
I28° 6′ 7″A
J 0°25′47″C
K10°27′ 6″D
L17°34′30″E
M16°17′53″F
N 4°17′47″;
O28° 6′ 7″;
P 0°25′47″=
Q10°27′ 6″>
R17°34′30″?