[в окне Sotis Online]
Натал: New chart, 09.02.1993 02:10:00 +09:00, Тикси, Россия, 71N35, 128E48
;<=>?@ABCDEF14G14H14I14J14K14L14M14N14O14P14Q14Rq6y20Rr9R|21Ro15s15R}6Rw26{9x20Rv20u20n20t21p2z13ËÏÏÍÏÏÏÍËÏÍÏËÍ
n19°58′ 0″E
o14°24′19″@
p 1°50′42″F
q 5°18′20″;
rR 8°57′10″>
sR 14°30′43″A
t20°49′23″E
u19°54′54″D
v19°47′16″D
w25°25′43″B
xR 19°32′52″C
yR 19°32′52″=
z12°50′46″F
{ 8° 0′ 3″C
|R 20°29′ 1″?
}R 5°26′ 4″B
G13°50′45″C
H13°50′45″D
I13°50′45″E
J13°50′45″F
K13°50′45″;
L13°50′45″<
M13°50′45″=
N13°50′45″>
O13°50′45″?
P13°50′45″@
Q13°50′45″A
R13°50′45″B