[в окне Sotis Online]
Натал: New chart (m), 19.09.1989 08:25:00 +04:00, Москва, Россия, 55N45, 37E34
Дирекция 1° = 1 год: New chart, 06.09.2029 14:57:38 +03:00, Москва, Россия, 55N45, 37E34
;<=>?@ABCDEFx6o28{24s19|26y6n7r10p18z5}13q18w24u12t18v208G2H3I11J18K17L8M2N3O11P18Q17Ro18{14s9|16y26Rn27r30p8Rz25}3q8w14u2t8v10Rx26RËÍÍË
n26°13′15″@
o17°58′38″<
pR 7°36′11″A
q 7°45′18″B
r29°44′ 5″@
s 8°23′48″>
t 7°21′ 9″D
u 1°22′24″D
vR 9°36′34″D
w13°17′40″B
xR 25°26′39″E
yR 25°26′39″?
z24°47′26″A
{13°34′43″=
|15°34′38″>
} 2°49′33″B
G 7°55′ 0″A
H 1°49′ 4″B
I 2°42′49″C
J10°56′11″D
K17°30′36″E
L16°10′ 5″F
M 7°55′ 0″;
N 1°49′ 4″<
O 2°42′49″=
P10°56′11″>
Q17°30′36″?
R16°10′ 5″@
n 6°11′13″B
o27°56′36″=
p17°34′ 9″B
q17°43′16″C
r 9°42′ 3″B
s18°21′46″?
t17°19′ 7″E
u11°20′22″E
v19°34′32″E
w23°15′38″C
x 5°24′37″;
y 5°24′37″A
z 4°45′24″C
{23°32′41″>
|25°32′36″?
}12°47′31″C
G17°52′58″B
H11°47′ 2″C
I12°40′47″D
J20°54′ 9″E
K27°28′34″F
L26° 8′ 3″;
M17°52′58″<
N11°47′ 2″=
O12°40′47″>
P20°54′ 9″?
Q27°28′34″@
R26° 8′ 3″A