[в окне Sotis Online]
Натал: New chart (m), 21.10.1988 06:22:00 (+07:00), Красноярск, RU, 56N01′6, 92E52′2
Соляр: New chart, 21.10.2020 00:38:03 (+07:00), Новосибирск, RU, 55N02′29, 82E56′5
;<=>?@ABCDEF|7Rr20Rz30u10Rx22q22n28p9R}18{23y22o23s20w23t26v19R16G11H13I22J28K25L16M11N13O22P28Q25Rr1R{27s5R|8Ry14z18q20p12n28}3w12u28t29v8o30x14ÏËËËÏÏÏÍËËÍÍËÏËË
o БК ≈ 06:58
n27°47′35″A
o29°38′ 4″E
p11°41′58″A
q19°14′34″@
rR 0°13′31″;
sR 4°58′42″=
t28° 0′40″C
u27°54′57″C
v 7°42′21″D
w11°55′29″B
x13°15′32″F
y13°15′32″@
z17°44′31″@
{26°39′ 6″;
|R 7° 9′14″>
} 2°45′18″B
G15°13′58″A
H10° 0′ 8″B
I12° 2′52″C
J21°16′33″D
K27°10′ 4″E
L24°39′36″F
M15°13′58″;
N10° 0′ 8″<
O12° 2′52″=
P21°16′33″>
Q27°10′ 4″?
R24°39′36″@
n27°47′35″A
o22°20′ 0″C
pR 8°36′30″B
q21° 9′54″@
rR 19° 0′24″;
s19°36′59″D
t25°43′18″D
uR 9° 7′32″<
vR 18°34′21″F
w22°33′10″D
x21°18′ 9″=
y21°18′ 9″C
z29°55′45″;
{22°36′34″B
|R 6°14′19″;
}17°17′28″B
G11°15′17″?
H27° 9′23″?
I18°21′ 2″@
J18°31′ 4″A
K29°47′45″B
L11° 0′51″D
M11°15′17″E
N27° 9′23″E
O18°21′ 2″F
P18°31′ 4″;
Q29°47′45″<
R11° 0′51″>