[в окне Sotis Online]
Натал: New chart (m), 09.11.1983 22:30:00 (+03:00), Батайск, RU, 47N08′23, 39E45′6
Дирекция 1° = 1 год: New chart, 06.01.2022 11:44:59 (+03:00), Батайск, RU, 47N08′23, 39E45′6
;<=>?@ABCDEFz5|10Rx25{21r4q9w9}9t17n25p2u17s23y25v6o249G28H22I23J1K9L9M28N22O23P1Q9R|2Rx17{13r25q1w1}1t9n17p23u9s15y17v28o16z27ÍÍÍËËËËËÏÏ
o Ë n ≈ 01:18
n16°49′55″B
o15°31′ 3″D
p22°54′51″B
q 0°22′36″A
r24°53′40″@
s14°15′ 3″C
t 8°23′41″B
u 8° 0′52″C
v27°29′ 1″C
w 0° 9′42″B
x16°11′15″=
y16°11′15″C
z26°21′33″E
{12° 8′48″?
|R 1° 3′44″=
} 0°43′55″B
G 8°47′54″?
H27°32′30″?
I21°11′35″@
J22°20′ 6″A
K 0°37′58″C
L 8°14′50″D
M 8°47′54″E
N27°32′30″E
O21°11′35″F
P22°20′ 6″;
Q 0°37′58″=
R 8°14′50″>
n24°59′30″C
o23°40′38″E
p 1° 4′26″D
q 8°32′12″B
r 3° 3′16″B
s22°24′38″D
t16°33′17″C
u16°10′27″D
v 5°38′36″E
w 8°19′17″C
x24°20′50″>
y24°20′50″D
z 4°31′ 8″;
{20°18′23″@
|R 9°13′19″>
} 8°53′30″C
G16°57′29″@
H 5°42′ 5″A
I29°21′10″A
J 0°29′41″C
K 8°47′33″D
L16°24′26″E
M16°57′29″F
N 5°42′ 5″;
O29°21′10″;
P 0°29′41″=
Q 8°47′33″>
R16°24′26″?