[в окне Sotis Online]
Натал: New chart (m), 04.03.1958 17:39:00 (+04:00), Зугдиди, GE, 42N30′32, 41E52′15
Транзит: New chart, 01.08.2021 12:39:30 (+04:00), Зугдиди, GE, 42N30′32, 41E52′15
;<=>?@ABCDEF|13Ru15o19z2x9p10n10r2q13}18Ry9{3w26Rt11Rs30Rv23R28G21H18I21J27K30L28M21N18O21P27Q30Rz2y3Ru9Ro27w1R}20Rs2Rx3Rv5R{12t25r21q5|20n14p15ÏÍÏÍËËÏÏËËËÏÍËËÏÏÏÏÏËÍ
o БК ≈ 23:15
n13°29′ 9″F
o26°29′12″?
p14° 8′51″F
q 4°21′58″E
r20°43′47″D
sR 1°12′46″B
t24°54′40″C
uR 8°16′ 4″?
vR 4°34′17″B
wR 0°45′50″@
xR 2°21′28″B
yR 2°21′28″<
z 1°26′39″;
{11° 0′46″C
|19°22′48″E
}R 19°13′16″A
G27°44′12″?
H20° 2′25″@
I17°40′31″A
J20°51′59″B
K26°31′53″C
L29°27′39″D
M27°44′12″E
N20° 2′25″F
O17°40′31″;
P20°51′59″<
Q26°31′53″=
R29°27′39″>
n 9°19′46″?
o18° 8′25″<
p 9° 4′59″?
q12°23′11″@
r 1°34′55″@
sR 29°34′15″E
tR 10°14′51″E
u14°39′ 1″<
vR 22°51′ 6″F
wR 25°12′48″D
x 8°53′16″=
y 8°53′16″C
z 1°33′ 5″=
{ 2°41′38″D
|R 12°48′35″;
}R 17°11′35″B
G24°49′15″A
H22°29′57″B
I24°38′26″C
J29°45′10″D
K 3°11′45″F
L 1°39′27″;
M24°49′15″;
N22°29′57″<
O24°38′26″=
P29°45′10″>
Q 3°11′45″@
R 1°39′27″A