[в окне Sotis Online]
Транзит: New chart, 04.04.2021 05:51:00 (+03:00), Владимир, RU, 56N08′12, 40E23′48
;<=>?@ABCDEF18G1H20I6J22K17L18M1N20O6P22Q17R|10n15q17u10z19x13r19}19Ry13{16o11w27t12s24v22p30ÏÏÍËÏÏËËÏËÏ
n14°33′54″;
o10°45′26″D
p29°57′ 3″F
q16°49′ 5″;
r18°19′ 4″=
s23°50′18″E
t11°36′53″E
u 9°11′ 0″<
v21°32′ 6″F
w26°40′27″D
x12°33′48″=
y12°33′48″C
z18°19′58″<
{15°54′ 2″C
| 9°12′ 9″;
}R 18° 6′19″B
G17°30′10″;
H 0° 5′41″=
I19°48′ 9″=
J 5°19′ 5″>
K21°56′31″>
L16°39′51″?
M17°30′10″A
N 0° 5′41″C
O19°48′ 9″C
P 5°19′ 5″D
Q21°56′31″D
R16°39′51″E