Натал: New chart (m), 28.11.2023 09:35:26 (+03:00), Санкт-Петербург, RU, 59N56′19, 30E18′51
;<=>?@ABCDEF6G15H10I18J10K25L6M15N10O18P10Q25R|16Rx25R{3s8Ru21Ro17z7q23y25R}20r3n6p26w29t2v25RÍÍÏËËÍÏËÍËÍÏËËËÍÍÍÏ nt
n 5°45′26″C
o16°43′53″=
p25°51′17″C
q22°24′22″A
r 2°45′13″C
sR 7°22′32″<
t 1° 0′47″F
uR 20°27′45″<
vR 24°54′23″F
w28°26′50″D
xR 24°15′46″;
yR 24°15′46″A
z 6°12′59″@
{ 2°14′48″<
|R 15°49′31″;
}19° 9′ 6″B
G 5°44′15″C
H14° 1′20″D
I 9°57′42″F
J17°26′36″;
K 9°31′20″<
L24°20′29″<
M 5°44′15″=
N14° 1′20″>
O 9°57′42″@
P17°26′36″A
Q 9°31′20″B
R24°20′29″B