Натал: New chart (m), 17.12.2019 17:04:29 +03:00, Москва, Россия, 55N45, 37E34
;<=>?@ABCDEF12G26H12I3J7K29L12M26N12O3P7Q29R|2u3Rx9o5{10}18r19p13n26s4y9t20w22q27v17z26ÍÏÏËÏÍËËËËÏËÏÍËËÏËËÍÍ nt
n25°19′43″C
o 4° 0′40″@
p12° 8′43″C
q26°41′25″D
r18°44′ 7″B
s 3°21′40″D
t19°45′ 3″D
uR 2°54′10″<
v16° 2′37″F
w21°55′53″D
x 8°26′47″>
y 8°26′47″D
z25°26′12″F
{ 9°12′50″A
| 1°26′35″;
}17°32′22″B
G11°55′31″>
H25°33′31″>
I11°17′11″?
J 2°39′10″@
K 6°22′44″A
L28° 3′ 6″B
M11°55′31″D
N25°33′31″D
O11°17′11″E
P 2°39′10″F
Q 6°22′44″;
R28° 3′ 6″<