Натал: леа, 05.08.1997 22:40:00 (+04:00), Санкт-Петербург, Россия, 59N55, 30E15
Натал: New chart, 29.08.1997 23:10:00 (+04:00), Санкт-Петербург, Россия, 59N55, 30E15
;<=>?@ABCDEFt20Ro2{3n7p10Rz19x20Rq15|30}7r10w3v28Ru6Rs15Ry20R8G19H11I26J8K25L8M19N11O26P8Q25Rt21R{29n14o11p11z16q16x21Rr25|28}7w3Rv29Ru7Rs18Ry21RÍËÏÍÍËËÏÍËËÍËËÍÍÍËËÏÏÍÍÍÍËËÍ nt nt
n13°22′15″?
o10° 4′17″@
p10°33′32″@
q15°53′48″@
r24°49′ 3″A
sR 17°29′26″E
tR 20°20′45″;
uR 6°24′52″E
vR 28° 9′ 2″D
wR 2°50′35″C
xR 20° 3′ 9″@
yR 20° 3′ 9″F
z15°29′ 4″@
{28°49′17″>
|27°20′33″A
} 6° 9′10″B
G 7°28′ 1″F
H18°59′ 3″<
I10°59′46″=
J25° 2′35″=
K 7°59′21″>
L24°40′34″>
M 7°28′ 1″@
N18°59′ 3″B
O10°59′46″C
P25° 2′35″C
Q 7°59′21″D
R24°40′34″D
n 6°28′28″@
o 1°26′37″?
pR 9°50′28″@
q14°26′14″A
r 9°43′54″B
sR 14°29′ 8″E
tR 19°41′47″;
uR 5°32′ 3″E
vR 27°35′46″D
w 2°54′15″C
xR 19°46′ 0″@
yR 19°46′ 0″F
z18° 8′41″@
{ 2°12′14″?
|29°32′ 2″A
} 6°16′25″B
G12°12′ 4″=
H28°12′35″=
I10°34′17″>
J23°53′46″>
K12°41′43″?
L20°50′21″@
M12°12′ 4″C
N28°12′35″C
O10°34′17″D
P23°53′46″D
Q12°41′43″E
R20°50′21″F
© AstroPro.ru, Sotis Online, 2008-2022