Натал: Ксения (w), 09.02.1992 14:50:00 (+03:00), Ядрин, RU, 55N56, 46E12
Соляр: New, 09.02.2020 14:50:00 (+03:00 (09.02.2020 07:07:29 +00:00)), Чебоксары, RU, 56N07, 47E15
;<=>?@ABCDEFz2q2|3u4x8Ro20{17}18r26y8Rs16w24t26n20p9v183G17H6I3J14K30L3M17N6O3P14Q30Ro24y9R|6Rs13R{17}5Rw23x9Ru16v18q19r24z3t11p18n20ËÏËÍËÍËËÍÍËÍËË nt rt
n19°59′25″E
o23°44′17″;
p17°50′ 7″E
q18°40′25″D
r23°22′26″D
sR 12° 7′21″@
t10°30′27″E
u15°57′11″D
v17°40′ 5″D
w22°53′15″B
xR 8°57′ 8″D
yR 8°57′ 8″>
z 2° 5′38″E
{16°34′ 2″A
|R 5°31′43″?
}R 4°58′31″B
G 2°12′ 6″?
H16°38′35″?
I 5°30′27″@
J 2°46′18″A
K13°15′22″B
L29°12′25″C
M 2°12′ 6″E
N16°38′35″E
O 5°30′27″F
P 2°46′18″;
Q13°15′22″<
R29°12′25″=
n19°59′25″E
o19°44′14″?
p 8° 5′25″F
q 1°43′23″;
r25° 4′33″C
s15°27′ 2″D
t25°59′36″D
u 3° 1′14″<
v17°21′43″F
w23°40′59″D
xR 7°44′58″>
yR 7°44′58″D
z 1°27′16″;
{16°46′42″A
| 2°53′29″;
}17°52′ 9″B
G27° 8′15″<
H20° 5′56″=
I 5°46′18″>
J21°15′11″>
K11°14′11″?
L16°37′58″@
M27° 8′15″B
N20° 5′56″C
O 5°46′18″D
P21°15′11″D
Q11°14′11″E
R16°37′58″F
© AstroPro.ru, Sotis Online, 2008-2021