Натал: екатерина кушнарёва, 26.10.1984 13:10:00 +03:00, Каменск-Шахтинский, Россия, 48N20, 40E18
Соляр: New chart, 27.10.2017 13:10:00 +03:00 (26.10.2017 09:53:13 +00:00), Батайск, Россия, 47N10, 39E44
;<=>?@ABCDEFu27R{20x22Rr3q15n4s4p15}16t25z29o17w18y22Rv12R|26R20G11H23I21J11K29L20M11N23O21P11Q29Rz6x28|8R{2}2w3n4p14t18y28o30q8u12v30s8r16ËËÍÍËË nt rt
n 3°10′49″B
o29°40′10″B
p13°15′10″B
q 7°31′49″C
r15° 0′ 2″D
s 7°56′30″D
t17°11′23″B
u11°27′53″C
v29°14′24″C
w 2° 7′17″B
x27°31′49″<
y27°31′49″B
z 5°43′ 7″;
{ 1°39′50″A
|R 7°35′ 8″=
} 1° 0′42″B
G19° 3′42″D
H10°30′30″F
I22°52′37″;
J20°13′34″<
K10°23′10″=
L28°28′35″=
M19° 3′42″>
N10°30′30″@
O22°52′37″A
P20°13′34″B
Q10°23′10″C
R28°28′35″C
n 3°10′49″B
o16°35′ 2″D
p14°25′18″B
q14°55′29″A
r 2°18′33″A
s 3°27′ 4″B
t24° 6′27″C
uR 26°14′48″;
vR 11°40′ 2″F
w17° 2′47″D
xR 21° 7′28″?
yR 21° 7′28″E
z28°27′57″C
{19° 3′47″=
|R 25° 1′ 2″F
}15°59′18″B
G15° 3′38″D
H 3°39′36″F
I16°41′ 6″;
J15°28′ 2″<
K 6°31′29″=
L24°57′42″=
M15° 3′38″>
N 3°39′36″@
O16°41′ 6″A
P15°28′ 2″B
Q 6°31′29″C
R24°57′42″C