Натал: ������������������ ������������������ (m), 26.10.1984 13:10:00 (+03:00), Каменск-Шахтинский, RU, 48N19′4, 40E15′34
Дирекция 1° = 1 год: ��������������, 01.06.2022 21:23:07 (+03:00), Батайск, RU, 47N08′23, 39E45′6
;<=>?@ABCDEFz14x6|16{10}9w10n11p21t25y6o8q16u20v7s16r2320G11H23I21J11K29L20M11N23O21P11Q29Rz6x28|8R{2}2w3n4p14t18y28o30q8u12v30s8r16ËÏÍÍ nt dr
n 3°10′49″B
o29°40′10″B
p13°15′10″B
q 7°31′49″C
r15° 0′ 2″D
s 7°56′30″D
t17°11′23″B
u11°27′53″C
v29°14′24″C
w 2° 7′17″B
x27°31′49″<
y27°31′49″B
z 5°43′ 7″;
{ 1°39′50″A
|R 7°35′ 8″=
} 1° 0′42″B
G19° 2′ 2″D
H10°25′46″F
I22°48′ 1″;
J20°10′11″<
K10°20′44″=
L28°26′47″=
M19° 2′ 2″>
N10°25′46″@
O22°48′ 1″A
P20°10′11″B
Q10°20′44″C
R28°26′47″C
n10°46′41″C
o 7°16′ 3″D
p20°51′ 2″C
q15° 7′42″D
r22°35′54″E
s15°32′23″E
t24°47′16″C
u19° 3′46″D
v 6°50′16″E
w 9°43′ 9″C
x 5° 7′42″>
y 5° 7′42″D
z13°19′ 0″<
{ 9°15′42″B
|15°11′ 0″>
} 8°36′34″C
G26°37′54″E
H18° 1′39″;
I 0°23′54″=
J27°46′ 4″=
K17°56′36″>
L 6° 2′39″?
M26°37′54″?
N18° 1′39″A
O 0°23′54″C
P27°46′ 4″C
Q17°56′36″D
R 6° 2′39″E