Натал: екатерина кушнарёва (m), 26.10.1984 13:10:00 (+03:00), Каменск-Шахтинский, RU, 48N19′4, 40E15′34
Прогрессия Д. Редьяра: New chart, 13.07.2022 13:10:00 (+03:00) [03.12.1984 06:15:14 +03:00], Каменск-Шахтинский, RU, 48N19′4, 40E15′34
;<=>?@ABCDEFz10o12x28|6R{7}2w4t22y28n12u14v1p1s16q23r1420G11H23I21J11K29L20M11N23O21P11Q29Rz6x28|8R{2}2w3n4p14t18y28o30q8u12v30s8r16ÏËÍËËÍÏË nt pr
n 3°10′49″B
o29°40′10″B
p13°15′10″B
q 7°31′49″C
r15° 0′ 2″D
s 7°56′30″D
t17°11′23″B
u11°27′54″C
v29°14′24″C
w 2° 7′17″B
x27°31′49″<
y27°31′49″B
z 5°43′ 7″;
{ 1°39′50″A
|R 7°35′ 8″=
} 1° 0′42″B
G19° 2′ 2″D
H10°25′46″F
I22°48′ 1″;
J20°10′11″<
K10°20′44″=
L28°26′47″=
M19° 2′ 2″>
N10°25′46″@
O22°48′ 1″A
P20°10′11″B
Q10°20′44″C
R28°26′47″C
n11° 8′57″C
o11°36′59″;
p 0°33′21″D
q22°54′30″D
r13° 7′17″E
s15° 0′12″D
t21°39′42″B
u13°38′27″C
v 0°24′40″D
w 3°33′36″B
x27°24′17″<
y27°24′17″B
z 9°55′28″;
{ 6°58′30″A
|R 5°36′36″=
} 1°27′37″B
G19°13′ 6″F
H 8°21′17″<
I 5°25′43″=
J25°18′58″=
K14°20′30″>
L 7°57′54″?
M19°13′ 6″@
N 8°21′17″B
O 5°25′43″C
P25°18′58″C
Q14°20′30″D
R 7°57′54″E