Натал: New chart (m), 07.10.1984 10:07:00 (+03:00), Москва, RU, 55N45′8, 37E36′56
Транзит: New chart, 07.10.2021 09:00:00 (+03:00), Москва, RU, 55N45′8, 37E36′56
;<=>?@ABCDEF|11Ru14Rx3Rz9n15r15p20Ro25}18q30y3R{13w25t7Rs23Rv22R17G17H28I9J10K1L17M17N28O9P10Q1Rz4x29R|9R{29p12n15}1w2q15t16y29Ru11v29r2s6o15ËÏËËÏÍÏËÏ nt tr
n14°12′ 0″A
o14°48′26″F
p11°36′50″A
q14°13′44″B
r 1°25′ 3″D
s 5°21′47″D
t15° 1′10″B
u10°35′ 3″C
v28°51′45″C
w 1°21′25″B
xR 28°20′24″<
yR 28°20′24″B
z 3°35′ 2″;
{28°58′14″@
|R 8°14′55″=
} 0°46′ 9″B
G16°36′46″B
H16°19′32″C
I27°10′ 7″D
J 8°52′22″F
K 9°24′45″;
L 0°45′21″<
M16°36′46″<
N16°19′32″=
O27°10′ 7″>
P 8°52′22″@
Q 9°24′45″A
R 0°45′21″B
n14°11′50″A
o24°53′31″A
pR 19°25′35″A
q29°45′39″B
r14°30′13″A
sR 22°31′48″E
tR 6°53′27″E
uR 13°53′52″<
vR 21°10′18″F
w24°18′51″D
xR 2°39′ 8″=
yR 2°39′ 8″C
z 8°57′31″=
{12° 6′48″D
|R 10°29′ 8″;
}17°35′19″B
G 5°34′26″B
H 3° 9′55″C
I 9°56′35″D
J21°20′27″E
K24°21′28″F
L18° 6′ 8″;
M 5°34′26″<
N 3° 9′55″=
O 9°56′35″>
P21°20′27″?
Q24°21′28″@
R18° 6′ 8″A
© AstroPro.ru, Sotis Online, 2008-2021