Транзит: New chart, 02.05.2000 02:57:00 (+03:00), Керчь, Россия, 45N22, 36E27
;<=>?@ABCDEF4G25H26I18J7K30L4M25N26O18P7Q30Ro14q2p4n12s17t20r29x28R}9Rw13R|17R{20z7y28Rv7u21ÏÏËÏÍËËÍË tr
n11°53′55″<
o13° 3′20″;
p 3°42′34″<
q 1° 5′46″<
r28°44′24″<
s16°24′53″<
t19°18′42″<
u20°36′14″E
v 6°33′44″E
wR 12°19′11″C
xR 27°55′ 1″>
yR 27°55′ 1″D
z 6°57′48″D
{19°40′34″C
|R 16°16′36″C
}R 8° 2′30″B
G 3°26′28″F
H24° 5′32″;
I25° 4′33″<
J17° 1′55″=
K 6°42′24″>
L29° 3′43″>
M 3°26′28″@
N24° 5′32″A
O25° 4′33″B
P17° 1′55″C
Q 6°42′24″D
R29° 3′43″D